Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Προσωρινή παύση για περαιτέρω μελέτη και εγκεφαλική εξέλιξη


Θα υπάρξει προσωρινή παύση του blog αιχμή της πένας με σκοπό την περαιτέρω μελέτη κειμένων, βιβλίων αλλά και την γενική προσήλωση μου στην εγκεφαλική και σωματική εξέλιξη. Αφού διαβαστεί ένα μεγάλο εύρος βιβλίων (διαφόρων τύπων και πολιτικών ή μη κατευθύνσεων) θα γίνει επιστροφή. Η γνώση που κέρδισα είναι τρομερή και πολυεπίπεδη. Όταν τελειώσω τις νέες μελέτες και εργασίες θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένη η δουλειά μου.